Viasfora

Viasfora Viasfora jest jednym z tych dodatków, który instaluje zaraz po zainstalowaniu samego środowiska. Dodatek ten koloruje składnię w edytorze, przez co dla mnie kod jest zdecydowanie czytelniejszy. Viasforę można zainstalować poprzez Tool-> Extensions and Updates, wyszukując poprzez jej nazwę lub ściągając plik instalacyjny stąd.  Po instalacji nasz edytor stanie…

Typy generyczne

Typy generyczne Typy generyczne umożliwiają zbudowanie klas, które działają na jeszcze nie zdefiniowanym typie. Dzięki temu możemy przygotować klasy, których metody operują na specyficznym typie i umożliwiają statyczne sprawdzenia poprawności typów, czego nie można by osiągnąć operując na typie Object.

Zdarzenia – wywołanie, wykorzystanie i obsługa

Zdarzenia Jeśli chcemy, ażeby jakiś fragment kodu reagował na zdarzenia z innego obiektu musimy przypisać funkcję obsługującą zdarzenie. Metoda obsługująca zdarzenie powinna przyjmować  dwa parametry: obiekt klasy Object, który informuje przez co zostało wywołane zdarzenie obiekt z argumentami zdarzenia typu dziedziczącego po EventArgs Przypisanie wygląda następująco [crayon-63d5a88e10562192135661/] W pierwszym przypadku…

Metoda using

Metoda using Wykorzystywany jest w przypadkach, gdy pracujemy z obiektami, które powinny być w bezpieczny sposób usunięte z pamięc, i takich jak strumienie, readery czy połączenia sieciowego. W tym przypadku niezależnie od tego czy coś się stanie możemy wykorzystać blok try{}finally{}, o którym pisałem ostatnio https://mateuszstanek.pl/2018/02/13/obsluga-wyjatkow/

Yield – Leniwe kolekcje

Yield Instrukcja Yield wykorzystywana jest do tworzenia kolekcji, gdzie kolejne elementy kolekcji są tworzone w momencie ich wykorzystania. Umożliwia to zaoszczędzenie pamięci oraz przyśpieszenie działania aplikacji. Jeśli chcemy wygenerować obiekty naszej listy możemy wykorzystać instrukcję yield return: [crayon-63d5a88e10e63448980416/] Metoda generująca nasze elementy zostanie wykonana dopiero w momencie odczytu elementu poprzez…