ASP.NET Core MVC – Konfiguracja

Było trochę o konfiguracji hosta, było o konfiguracji aplikacji, więc na spokojnie możemy przejść do konfiguracji i uruchomienia aplikacji MVC. W tym celu dodamy prosty kontroler oraz widok do naszej aplikacji oraz skonfigurujemy router. Ale zacznijmy od początku.
Krótki kod z dużą ilością Komentarzy

Komentarz (nie)zbędny ?

TL;DR; Dodawajmy komentarze rozważnie i tylko wtedy, kiedy ich zastosowanie ma sens. Przed dodaniem komentarza przemyśl czy jest on potrzebny czy jest tylko wymówką do nie zmieniania kiepskiego kodu.
Budowa wierzowca

Podstawy ASP.NET Core – część 2

Podstawy ASP.NET Core Zgodnie z obietnicą dzisiaj przejdziemy przez 2 klasę konfiguracyjną, która tym razem konfiguruje już zachowania samej aplikacji webowej. Startup.cs W klasie tej mam 1 wymaganą metodę oraz 1 opcjonalną. Obie te metody odpowiadają za konfigurację zachowań aplikacji webowej. Configure Jest jedyną z wymaganych metod, która służy do…
stos cegiel

Podstawy ASP.NET Core – część 1

Podstawy aplikacji ASP.NET Core – Main Klasa Program.cs w aplikacji webowej w ASP.NET Core wygląda mniej więcej tak: [crayon-6651f0af5c928783575158/] jak widzimy przy wykorzystaniu WebHostBuilder-a tworzymy aplikację, która to hostuje naszą aplikację web-ową. W .NET Core nie mam innego wyjścia.
Diagram połączęń w architektórze ASP MVC

ASP.NET Core MVC

MVC – Model View Controller MVC jest wzorcem architektonicznym, umożliwiającym łatwe oddzielenie widoku (View), od modelu biznesowego (Model) oraz struktury sterującej (Controller). Wzorzec ten jest bardzo mocno eksploatowany w aplikacjach webowych. Takie wykorzystanie MVC w aplikacjach webowych spowodowało, iż wiele narzędzi i frameworków webowych ma mocne wsparcie dla samego MVC.…