Snippet VisualStudio

Snippet

Przy pracy z kodem często piszemy te same bloki kodu, linijki, które zawsze wyglądają tak samo. Czy to kolejny using, czy może konstruktor, albo właściwość. Pisanie powtarzających się elementów kodu można z automatyzować wykorzystując snippety, czyli wstawki kodu, których użycie sprowadza się do wpisania skrótu i potwierdzenia dwa razy Tab-em. Visual Studio wspomaga nas jako programistów pewnym zestawem takich fragmentów kodu. Czytaj dalej Snippet VisualStudio