Znak ostrzegawczy Testy

Testy – błędne wyniki

Testy O tym jak ważne są testy chyba nie muszę nikomu mówić, nie mniej jednak są sytuacje, kiedy testy dają nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W jednym z projektów jakie miałem okazje realizować, klient podchodził do testów bardzo rygorystycznie. Podeście to, w pewnym momencie przekroczyło moim zdaniem granicę absurdu, kiedy to…