Słowa kluczowe Is i As

Dzisiaj krótko o is oraz as, czyli dwóch słowach kluczowych języka C# związanych z rzutowaniem obiektów. Dzięki nim możemy bezpiecznie rzutować jeden obiekt na drugi i jeśli nie będzie to możliwe bezpiecznie obsłużyć taką operację.

Is

Is sprawdza czy obiekt może być bezpiecznie rzutowany na obiekt innego typu.  Sprawdzenie może być dokonane tak do klas  czy też interfejsów.

W wersji języka C# większej lub równej 7.0  przy pomocy is możemy również utworzyć nową zmienną, do której będzie przypisane rzutowanie obiektu na dany typ.

As

As jest bezpieczniejszym rzutowaniem. Zwyczajny cast przy nieprawidłowym rzutowaniu rzuca wyjątek, as w tym samym czasie zwraca nam bezpiecznie null. Właśnie z powodu możliwości zwrócenia null-a po każdym użyciu as powinniśmy sprawdzić czy obiekt nie jest null-em.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *