Pętle języka C#

Dzisiaj krótko o pętlach, czyli wykonywaniu tych samych instrukcji określoną ilość razy. Każdą pętle można zastąpić inną pętlą  i na odwrót, niemniej jednak zastosowanie odpowiedniej pętli specyficznego zastosowania zdecydowanie ułatwia nam zadanie.

While

Jest prostą pętlą, której działanie zależne jest od warunku jaki znajduje się w jej argumencie. Warunek ten jest sprawdzany za każdym razem, kiedy chce się wykonać pętla, więc doskonale sprawdza się w zastosowaniach, kiedy chcemy coś odczytać na przykład z pomocą enumeratora. Zawartość pętli może się  nie wykonać ale może się również wykonywać ciągle (pętla nieskończona).

Do while

Jest pętlą podobną do while z tą różnicą, iż sprawdzenie warunku następuje dopiero po wykonaniu się zawartości pętli po raz pierwszy. I w takim celu powinna być ta pętla używana, kiedy chcemy, ażeby zawartość wykonała się przynajmniej raz.

For

Pętla umożliwia zdefiniowanie zmiennych wykorzystywanych wewnątrz pętli oraz wykonywać na nich operacje. W parametrze, a raczej parametrach pętli możemy podać Inicializację zmiennych, Warunek zakończenia oraz sposób inkrementacji zmiennych. Pętla wykonuje się zgodnie z kolejnością

Inicjalizacja -> Warunek-> Ciało pętli -> Inkrementacja zmiennych -> Warunek i tak dalej.

Pętli tej powinniśmy użyć, kiedy z góry wiemy ile chcemy iteracji danej pętli lub kiedy potrzebujemy dodatkowej zmiennej indeksującej, która będzie wykorzystana tylko w obrębie tejże pętli.

ForEach

To pętla operująca na kolekcjach, która umożliwia iterację po każdej wartości kolekcji. UWAGA w czasie działania pętli kolekcja nie może się zmienić, to jest nie może do niej zostać dodany ani odjęty żaden element. I właśnie jako operacje na kolekcjach, kiedy musimy zrobić coś z każdym elementem powinniśmy wykorzystać tą pętle.

Instrukcje Sterujące

W przypadku pracy z pętlami mamy jeszcze do dyspozycji dwie instrukcje sterujące.

Continue

Instrukcja continue umożliwia  ominięcie części kodu pętli nie kończąc jej wykonania. Dzięki temu możemy wcześniej skończyć przetwarzanie wartości w pętli.

Break

Ta instrukcja natomiast przerywa działanie całej pętli. Dzięki niej możemy zakończyć działanie pętli w określonym miejscu, jeśli nastąpią odpowiednie warunki.

 

To by było na tyle, jeśli chodzi o pętle. Przykłady jak zwykle na GitHub-ie https://github.com/Matejkos/BlogProjects/tree/master/LoopsPlayGround

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *