Przetwarzanie kolekcji z Linq to Object cz1

Linq Linq jest językiem zapytań, który dodaje warstwę abstrakcji pomiędzy różnymi typami danych a obiektami. Zapytania można zapisać na dwa sposoby: Składnia zapytań, gdzie zapis linq jest podobny do zapytań SQL-owych, nie mniej jednak dla mnie jest mało intuicyjny i z tego sposobu nie korzystam. Przykładowe zapytanie [crayon-6387e847d1aae592026759/] Fluent Api,…

Viasfora

Viasfora Viasfora jest jednym z tych dodatków, który instaluje zaraz po zainstalowaniu samego środowiska. Dodatek ten koloruje składnię w edytorze, przez co dla mnie kod jest zdecydowanie czytelniejszy. Viasforę można zainstalować poprzez Tool-> Extensions and Updates, wyszukując poprzez jej nazwę lub ściągając plik instalacyjny stąd.  Po instalacji nasz edytor stanie…

Typy generyczne

Typy generyczne Typy generyczne umożliwiają zbudowanie klas, które działają na jeszcze nie zdefiniowanym typie. Dzięki temu możemy przygotować klasy, których metody operują na specyficznym typie i umożliwiają statyczne sprawdzenia poprawności typów, czego nie można by osiągnąć operując na typie Object.

Zdarzenia – wywołanie, wykorzystanie i obsługa

Zdarzenia Jeśli chcemy, ażeby jakiś fragment kodu reagował na zdarzenia z innego obiektu musimy przypisać funkcję obsługującą zdarzenie. Metoda obsługująca zdarzenie powinna przyjmować  dwa parametry: obiekt klasy Object, który informuje przez co zostało wywołane zdarzenie obiekt z argumentami zdarzenia typu dziedziczącego po EventArgs Przypisanie wygląda następująco [crayon-6387e847e87d4219258792/] W pierwszym przypadku…