Przetwarzanie kolekcji z Linq to Object cz1

Linq

Linq jest językiem zapytań, który dodaje warstwę abstrakcji pomiędzy różnymi typami danych a obiektami. Zapytania można zapisać na dwa sposoby:

  • Składnia zapytań, gdzie zapis linq jest podobny do zapytań SQL-owych, nie mniej jednak dla mnie jest mało intuicyjny i z tego sposobu nie korzystam.
    Przykładowe zapytanie
  • Fluent Api, ten rodzaj zapisu jest dla mnie dużo bardziej czytelny, do zapisu wykorzystujemy łańcuch metod

Czytaj dalej Przetwarzanie kolekcji z Linq to Object cz1

Zdarzenia – wywołanie, wykorzystanie i obsługa

Zdarzenia

Jeśli chcemy, ażeby jakiś fragment kodu reagował na zdarzenia z innego obiektu musimy przypisać funkcję obsługującą zdarzenie. Metoda obsługująca zdarzenie powinna przyjmować  dwa parametry:

  • obiekt klasy Object, który informuje przez co zostało wywołane zdarzenie
  • obiekt z argumentami zdarzenia typu dziedziczącego po EventArgs

Przypisanie wygląda następująco

W pierwszym przypadku wykorzystujemy metodę do obsługi zdarzenia, a w drugim metodę anonimową. Jeśli nie chcemy więcej otrzymywać informacji o zdarzeniach powinniśmy się wypisać z listy metod informowanych o zdarzeniach przy pomocy operatora -=

Deklaracja własnego zdarzenia

W celu zadeklarowania własnego eventu wykorzystujemy

Deklaracja ta powinna się znajdować wewnątrz klasy, która będzie to zdarzenie udostepniać.

Wywołanie zdarzenia

Jeśli chcemy wywołać zdarzenia poprzez nasz kod musimy obowiązkowo sprawdzić czy ktoś je zasubskrybował. Obecnie takie wywołanie jest proste

Konstrukcja ta jest dostępna od C# w wersji 6. W poprzednich wersjach powinniśmy sprawdzić czy event nie jest null-em.

Wykorzystanie zmiennej lokalnej jest zalecane w celu zapewnienia, że żaden wątek nie zmodyfikuje nam wartości pomiędzy sprawdzeniem a wywołaniem zdarzenia.

 

 

 

Metoda using

Metoda using

Wykorzystywany jest w przypadkach, gdy pracujemy z obiektami, które powinny być w bezpieczny sposób usunięte z pamięc, i takich jak strumienie, readery czy połączenia sieciowego. W tym przypadku niezależnie od tego czy coś się stanie możemy wykorzystać blok try{}finally{}, o którym pisałem ostatnio https://mateuszstanek.pl/2018/02/13/obsluga-wyjatkow/ Czytaj dalej Metoda using

Yield – Leniwe kolekcje

Yield

Instrukcja Yield wykorzystywana jest do tworzenia kolekcji, gdzie kolejne elementy kolekcji są tworzone w momencie ich wykorzystania. Umożliwia to zaoszczędzenie pamięci oraz przyśpieszenie działania aplikacji. Jeśli chcemy wygenerować obiekty naszej listy możemy wykorzystać instrukcję yield return:

Metoda generująca nasze elementy zostanie wykonana dopiero w momencie odczytu elementu poprzez enumerator. Odczytem jest każda operacja, która pobiera wartość, i tak dla :

w wyniku otrzymamy

a gdy tylko będziemy chcieli odwrócić kolejność elementów przy pomocy reverse

otrzymamy

Jeśli chcemy zakończyć kolekcję w dowolnym momencie możemy wykorzystać yield break.

Zastosowanie

Leniwe kolekcje mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie wykorzystujemy normalny IEnumerable, jednakże swoją potęgę pokazują, kiedy mamy do czynienia z dużymi zbiorami danych. Jeśli zbiór danych znajduje się na dysku w postaci pliku możemy odczytywać jego zawartość sekwencyjnie i zwracać dane w mniejszych partiach. Przy odczycie i zwróceniu od razu całej kolekcji w postaci listy, pełen zbiór danych musiałby zostać odczytany i przechowany w pamięci aplikacji.

Innym przypadkiem użycia może być trudna generacja danych dla kolekcji. Jeśli generacja takich danych jest trudna nie potrzebujemy od razu znać pełnej kolekcji, niekiedy potrzebujemy tylko kilka pierwszych wartości. Przy zastosowaniu listy musielibyśmy obliczyć od razu wszystkie elementy, a z wykorzystaniem yield elementy są obliczane wraz z postępem przetwarzania naszej kolekcji.