Obsługa wyjątków

Wyjątek Wyjątek jest mechanizmem kontrolowania aplikacji w sytuacjach wyjątkowych, niespodziewanych czy błędnych. Dzięki niemu możemy odzyskać kontrolę nad aplikacją w momencie, kiedy użytkownik, bądź uwarunkowania zewnętrzne(poza aplikacją) nie działają tak jak tego się spodziewamy. Do obsługi wyjątków służy blok

Czytelne testy z FluentAssertions

FluentAssertions FluentAssertions jest biblioteką, dzięki której assercje w testach są dużo bardziej czytelne. Osobiście używam jej, jeśli tylko mogę. Assercje z jej wykorzystaniem są łatwe do zrozumienia, a i komunikaty błędów są moim zdaniem czytelniejsze, niż w przypadku standardowych assercji.

Program xsd.exe – pomoc przy pracy

Program xsd.exe jest dostarczany wraz z pakietem visual studio i możemy go uruchomić poprzez konsolę developerską na przykład (Developer Command Prompt for VS 2017) dostępną z menu start. Program ten jest bardzo przydatny, kiedy musimy wygenerować klasy do serializacji, a dysponujemy schemą xml-a lub też kompletnym plikiem xml. Pozwala nam…

Serializacja i deserializacja XML-a

XML – czym jest? XML, czyli Extensible Markup Language  jest popularnym sposobem zapisu danych w formie tekstowej. Przez drzewiastą strukturę i słowny zapis wartości oraz nazw właściwości jest łatwy do zrozumienia. Przy pracy z XML mamy kilka możliwości. Możemy go deserializować do postaci obiektów oraz serializować obiekty do xml-a. Możemy…

Refleksja – manipulacja obiektami

Refleksja, manipulacja obiektami W poprzedniej części odczytywaliśmy metadane przy pomocy refleksji. Dzisiaj wykorzystamy te dane, ażeby manipulować obiektami, tworzyć instancje oraz zmieniać ich właściwości, czy też wywoływać ich metody. To właśnie dzięki tym mechanizmom możliwa jest implementacja  kontenerów dependency injection  (wykorzystanie możliwości kreacji obiektów), czy też runnery testów (odczyt atrybutów…

Refleksja – odczyt metadanych

Refleksja Refleksja jest mechanizmem umożliwiającym odczytywanie metadanych. Dzięki niemu możemy odczytać atrybuty i własności obiektów w bibliotekach. Dzięki temu mechanizmowi możemy bez trudu odczytywać własne atrybuty tworzone jak w poprzednim wpisie https://mateuszstanek.pl/2018/02/04/wlasny-atrybut/