Własny Atrybut

Własny Atrybut Z poprzedniego wpisu https://mateuszstanek.pl/2018/02/03/atrybut-c/  wiemy czym są atrybuty. Pora więc napisać jakiś własny. Aby to zrobić wystarczy dodać nową klasę dziedziczącą z klasy System.Attrybute oraz poinformować z jakimi elementami będzie nasz atrybut współpracował. W tym celu wykorzystamy 3 z predefiniowanych atrybutów AttributeUsage.

Atrybuty w C#

Atrybut Zacznijmy od tego czym jest Atrybut. A jest on niczym więcej jak dodatkowymi metadanymi, które można dodać w naszym kodzie. Atrybuty można dodawać do większości elementów klasy czy też biblioteki. A więc do : assembly modułów klass struktur enum-ów konstruktora metod właściwości pól eventów Interface parametrów delegatów wartości zwracanych…