Własny Atrybut

Własny Atrybut

Z poprzedniego wpisu https://mateuszstanek.pl/2018/02/03/atrybut-c/  wiemy czym są atrybuty. Pora więc napisać jakiś własny. Aby to zrobić wystarczy dodać nową klasę dziedziczącą z klasy System.Attrybute oraz poinformować z jakimi elementami będzie nasz atrybut współpracował.
W tym celu wykorzystamy 3 z predefiniowanych atrybutów AttributeUsage. Czytaj dalej Własny Atrybut

Atrybuty w C#

Atrybut

Zacznijmy od tego czym jest Atrybut. A jest on niczym więcej jak dodatkowymi metadanymi, które można dodać w naszym kodzie. Atrybuty można dodawać do większości elementów klasy czy też biblioteki.
A więc do :

 • assembly
 • modułów
 • klass
 • struktur
 • enum-ów
 • konstruktora
 • metod
 • właściwości
 • pól
 • eventów
 • Interface
 • parametrów
 • delegatów
 • wartości zwracanych
 • parametrów generycznych

Atrybuty w C# zapisuje się w nawiasach Kwadratowych „[MójAttrybut]” nad lub przy odpowiednim elemencie, do którego ma zostać dodany dany atrybut. Czytaj dalej Atrybuty w C#