Atrybuty w C#

Atrybut Zacznijmy od tego czym jest Atrybut. A jest on niczym więcej jak dodatkowymi metadanymi, które można dodać w naszym kodzie. Atrybuty można dodawać do większości elementów klasy czy też biblioteki. A więc do : assembly modułów klass struktur enum-ów konstruktora metod właściwości pól eventów Interface parametrów delegatów wartości zwracanych…